Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

25.09.2017
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
Wspieramy ekonomię społeczną od 20 lat, pomogliśmy stworzyć kilkaset podmiotów ekonomii społecznej, w tym 30 spółdzielni socjalnych, przyznaliśmy dotacje i wsparcie pomostowe na kwotę ponad 5 mln zł. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki.

Odbiorcy działań projektu to:

  • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;
  • grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe zmierzające w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • społeczności oraz podmioty lokalne działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Działania projektowe podzielone zostały na trzy bloki: Centrum Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej

  • Informacja - prowadzimy infopunkt i biblioteczkę Ekonomii Społecznej, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ekonomię społeczną, obsługujemy regionalną platformę sprzedaży produktów i usług przedsiębiorstw społecznych TARGES, organizujemy spotkania, warsztaty i targi ES.
  • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej

Prowadzimy cztery Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – w Elblągu, Braniewie, Ostródzie i Iławie.

  • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.
  • Doradztwo – polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu: prawna, księgowości, biznesowego, marketingowego itp. w formie spotkań bezpośrednich i konsultacji mailowych.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

  • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie do 1850 zł.
  • Wsparcie opiekuna - służymy pomocą opiekuna biznesowego ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych i istniejących spółdzielni socjalnych.

Nasze usługi są bezpłatne!

Infopunkt:

Ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

Tel.: (55 235 33 88), owies@eswip.pl

Po szczegóły zapraszamy na stronę: www.owies.org.pl