Zapraszamy do współorganizacji XVIII Forum Inicjatyw Pozarządowych

20.05.2017
Zapraszamy do współorganizacji XVIII Forum Inicjatyw Pozarządowych
XVIII Forum Inicjatyw Pozarządowych, które tradycyjnie towarzyszyć będzie Dniom Elbląga, odbędzie się 25 czerwca 2017 na Starym Rynku w godzinach 12-15 pod hasłem „Festiwal Wolnego Czasu”. Będzie to przegląd ofert wartościowego spędzenia czerwcowej (mamy nadzieje, że bardzo pogodnej) niedzieli w mieście z elbląskimi organizacjami pozarządowymi.

Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowuje na FIP propozycję ciekawych warsztatów i innych aktywności, na które brak nam czasu na co dzień. Chcemy, żeby Elblążanie i turyści, którzy odwiedzą nas w pojedynkę, z całą rodziną, czy znajomymi, znaleźli dla siebie ciekawą, różnorodną ofertę warsztatów i innych aktywności, wpisujących się w coraz popularniejszy nurt wolniejszego, bardziej uważnego i ciekawszego życia. Program Festiwalowych wydarzeń zgrupowany będzie w trzech strefach:

Strefa Warsztatowa - strefa (zorganizowana przy ulicy Stary Rynek) będzie wyposażona w 4 namioty 5 x 5 m, które będą przestrzenią do pomieszczenia naszych pomysłów. Warsztaty będą odbywały się jednocześnie w czterech miejscach. Program będzie układany w każdej strefie osobno. Nastawiamy się na krótkie, angażujące formy 30-70 min, jednak nie zamykamy się na inne propozycje. Szczegóły będziemy ustalać indywidualnie oraz omówimy na spotkaniu organizacyjnym.

Strefa Targowa - to oznakowana przestrzeń przy ul. Stary Rynek w Elblągu, którą można wypełnić własnymi stoiskami i prowadzić sprzedaż własnych, wartościowych produktów. Organizator zapewnia nieodpłatne oznakowane miejsce, możliwość przyłącza prądu, odbioru śmieci. Organizacje odpowiadają za legalność prowadzonego handlu oraz przygotowanie stoiska. Oferta dostępna tylko dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit itp.)

Strefa Info - To namiot wielkości 3x3 m, który będzie jednocześnie "biurem festiwalu" udzielającym informacji gościom o programie w strefie warsztatowej oraz Strefą informacyjną na temat funkcjonowania elbląskich organizacji pozarządowych. To tu będzie można umieścić ulotki i materiały informacyjne o codziennej działalności organizacji pozarządowych. Sposób funkcjonowania strefy będzie opierał się na "dyżurach" przedstawicieli organizacji, którą omówimy na spotkaniu organizacyjnym.

 

Zapraszamy organizacje i grupy zainteresowane współorganizowaniem Festiwalu  do przekazania Waszych propozycji poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY6PjtOKC6jJGbEpiEH6mYVCNvz2y0I3n3RpWTg62ohvvBCQ/viewform?c=0&w=1 do 31 maja br. (środa).

W poniedziałek 5 czerwca o godz. 16:30 w siedzibie COP przy ul Związku Jaszczurczego 17 (sala 19) wszystkich zainteresowanych współpraca przy organizacji Festiwalu zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym opracujemy ostateczny program wydarzenia.