Fundacja Życie i Droga

11-510 Wydminy
Gajrowskie 17
Fundacja realizuje cele społeczne poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie. Wpisuje się w rozwój całego regionu poprzez swoje działania. Działa w obszarze ekonomii społecznej. Przywraca pamieć historyczną, wartości patriotyczne oraz buduje credo.

Dostępne produkty i usługi: