Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

19-500 Gołdap
16
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku. Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Fundacja jest organem prowadzącym trzy szkoły wiejskie:
Szkołę Podstawową w Jabłońskich,
Szkołę Podstawową w Boćwince,
Szkołę Podstawową w Galwieciach.
Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi. Od roku 2018 jesteśmy partnerem Stowarzyszenia KOSTROMA z Suwałk w projekcie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach.
Od 2018 roku jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym. Oferujemy usługi z zakresu reklamy (gadżety na zamówienie), usługę grawerowania, haftu komputerowego. Wykonujemy także upominki okazjonalne.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez następujące cele:
– stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;

– wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;

– wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;

– wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;

– promowanie powiatu gołdapskiego.

Dostępne produkty i usługi: