Stowarzyszenie Sportów Xtremalnych

14-200 Iława
Jagiellończyka 16/210

tel. 600 690 911

email: sekretariat@radtracks.eu
Organizujemy imprezy sportowe, pokazy, szkolimy młodzież, konsultujemy koncepcje i projekty obiektów do sportów ekstremalnych.

Wspieramy osoby zaczynające uprawiać sporty ekstremalne. Pomagamy przyszłym trenerom i zawodnikom.

Budujemy obiekty ekstremalne, stowarzyszenie w swoich szeregach ma osoby z certyfikatami IMBA (uprawnione do projektowania i budowy ścieżek typu single track).

Dostępne produkty i usługi: