Zajęcia z programowania w świecie gry Minecraft

Jeśli interesuje Cię ta usługa, możesz skontaktować się ze sprzedawcą, aby ustalić szczegóły zakupu.

Sprzedawca:
FanRobot
 

 

Zapraszamy na nowe zajęcia dla dzieci w świecie gry Minecraft. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem MindCloud.

Minecraft to gra, która pozwala połączyć świetną zabawę z rozwijaniem kompetencji cyfrowych. Dla naszych uczniów przygotowaliśmy specjalne edukacyjne mapy w grze, które pozwolą im zrozumieć podstawy budowania kodu i pojęcia takie jak: pętla, warunek, zmienna. W młodszej grupie uczymy podstawowych działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie), myślenia algorytmicznego (rozpoznawanie sekwencji, szyfry) oraz podstaw geometrii.
- Wstęp do programowania dla najmłodszych (6-9 lat)
Naukę programowania dla najmłodszych zaczynamy od kształcenia myślenia algorytmicznego, rozwiązujemy zagadki logiczne i zadania matematyczne o różnym stopniu trudności. Świat gry Minecraft jest matematyką samą w sobie. Grając samodzielnie, gracz musi (nawet o tym nie wiedząc) wykonywać działania dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. Na naszych zajęciach wykorzystujemy ten potencjał gry i przygotowujemy bardziej rozbudowane zadania na mapach edukacyjnych. Matematyka w Minecraft jest kursem poruszającym zagadnienia z podstawy programowej dla dzieci z klas 1-3. W związku z tym zapoznajemy się m.in. z takimi pojęciami jak zbiory, współrzędne, symetria, szyfry, pola figur, znaki większości i mniejszości, sekwencje, kąty. Przez cały kurs ćwiczymy umiejętność logicznego myślenia przedstawiając rozmaite łamigłówki w świecie gry.
- Nauka programowania dla dzieci w wieku 9-12 lat
Na naszych zajęciach poruszamy się w świecie, który jest dla dzieci bardzo dobrze znany i lubiany – w świecie gry Minecraft. Gra pozwala na dodawanie modyfikacji – my korzystamy z takiej, która dodaje do niej roboty. Żeby roboty mogły coś robić, oczekują bardzo dokładnej instrukcji, czyli kodu programistycznego. Dzieci poznając kolejne sposoby programowania robotów są w stanie lepiej z nimi „rozmawiać”, a co za tym idzie, wykonywać coraz bardziej złożone czynności za pomocą robotów. Młodzi programiści poruszają się w świecie gry na przygotowanych przez nas mapach edukacyjnych, gdzie napotykają zadania do rozwiązania mające ćwiczyć zastosowywanie konkretnego rodzaju kodu w robotach. Podczas kursu zaznajamiamy dzieci z podstawami programowania robotów w języku LUA a także dajemy im zadania o charakterze otwartym, gdzie muszą - z wykorzystaniem zdobytej już wiedzy i umiejętności - znaleźć rozwiązania zadań programistycznych

Zajęcia prowadzone zarówno w trybie offline (praca z podręcznikiem, zadania do rozwiązania, wprowadzenie kluczowych zagadnień), jak i w świecie gry (mapy edukacyjne, gra na serwerze).
Zapisy: http://mindcloud.pl/informacje/?lok=3718&pcat=elblag