Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"

12-200 Pisz
Gdańska 11
Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" został utworzony przez Gminę pisz jako samorządowy zakład budżetowy w 2015r.
Celem ZAZ-u jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona równolegle z działalnością gospodarczą.
Piski ZAZ taką działalność realizuje na trzech obszarach:
- pracownię gastronomiczną - znajdującą się w przyziemiu zabytkowego obiektu architektonicznego - dawniej wieży ciśnień
- pracownię sprzątania i pielęgnacji zieleni
oraz
- pracownię rękodzieła
W wymienionych branżach pracę zyskało 21 osób niepełnosprawnych. Natomiast obsługa składa się z 8 osób.

Dostępne produkty i usługi: